"Göç Küresel Bir Zorluk" Projesi Danimarka'da Gerçekleştirildi

"Göç Küresel Bir Zorluk" Projesi Danimarka'da Gerçekleştirildi

HABER TARİHİ: 15 Ağustos 2022
1679 Kişi okudu

"Göç- Küresel Bir Zorluk" projesi Danimarka'nın Aabenraa kentinde 12-21 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Göç - Küresel Bir Zorluk projesine katılan ülkeler; İngiltere, Danimarka, Hırvatistan, Türkiye, Litvanya, Slovakya, İtalya, Hollanda, Slovenya, Slovakya ve Makedonya. Projemizin konusu göçtü ve 2 ana konuya odaklandık. Bunlar:

-Mülteci krizi ve göçmenlere yönelik ayrımcılıkla bağlantılı olarak göçle ilgili konular ve genç işsizliği ile bağlantılı olarak gençlerin göçü.

Göç- Küresel Bir Zorluk projesi kapsamında gerçekleştirilen gençlik çalıştayı sonucu  ulaşılan amaç ve hedefleri şunlardır:

- Göç ve hareketliliğin farklı boyutları üzerine düşünmeyi teşvik etmek, göç eğilimlerinin teorik çerçevesini ve Avrupa'daki yeni göçü ve bunun küresel etkilerini anlamak

- Uluslararası/yerel göç ve hareketlilik ve bunun Avrupa'daki gençler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak gençlik çalışmalarında deneyim ve iyi uygulama alışverişi

- Gençlik çalışanlarını ve gençlik liderlerini göçün gençler/toplumun geneli için yarattığı zorlukları ve fırsatları ele almaya hazırlamak

- Gençlik çalışanlarının ve gençlik liderlerinin göçün itici ve çekici faktörleri, göçün nedenleri ve sonuçları ve göçün toplumdaki olumsuz etkilerinin (ayrımcılık gibi) nasıl önlenebileceği konusunda yetkinliklerinin artırılması

- Göç ve hareketliliğe yönelik AB politikalarının ve katılımcı ülkelerdeki yerel gerçeklerin anlaşılması ve iyi uygulamaların öğrenilmesi

- Avrupa'daki farklı (gençlik) hareketlilik fırsatları hakkında yeterliliklerin geliştirilmesi

- Gençlik hareketliliğini teşvik etmek ve göçmen kökenli gençleri kuruluşların faaliyetlerine dahil etmek için gençlik kuruluşları arasında Avrupa işbirliğini teşvik etmek

- Erasmus+ programı çerçevesinde gençler için göç ve hareketlilik alanında yeni girişimler geliştirmek

Göçle ilgili terimler ve arka plan bilgisi hakkındaki genel bilginin beklenenden daha düşük olduğu ortaya çıktığı için bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Terimleri netleştirmeyi, ülke gerçeklerini paylaşmayı ve ilgili araçları uygulamayı başardık. Hedeflere ulaşmada en büyük etki kişiselleştirilmiş ve duygusal atölye çalışmalarıyla (hikaye anlatımı, rol yapma gibi) ortaya çıktı ve katılımcıların toplumda bu konu üzerinde çalışma ihtiyacını gerçekten görmelerini sağladı.

 

Mobility of youth workers “ Migration- A Global Challenge” was designed as a project consisting of 1 mobility.
Type of activity; A1 Mobility of youth workers
Venue; Aabenraa, Denmark
Planned dates; 12-21 June 2022 Migration- A Global Challenge
Countries involved; UK, Denmark, Croatia, Turkey, Lithuania, Slovakia, Italy, Netherlands, Slovenia, Slovakia and Macedonia.
 
Our project’s topic was migration and wil have focus on 2 main issues – Firstly, immigration related issues in connection to refugee crisis and discrimination towards immigrants, secondly – emigration of young people in connection to youth unemployment.

The aims and objectives of the training course which were achieved were:
• Fostering reflection on different dimensions of migration and mobility, understanding the theoretical framework of migration trends and new migration in Europe and its global effects
• Exchange of experience and good practice in youth work, related to international/local migration and mobility and its influence on young people in Europe
• Preparing youth workers and youth leaders in addressing the challenges and opportunities resulting from migration for young people /society as a whole
• Raising the competence of youth workers and youth leaders about the push and pull factors of migration and causes and consequences of migration and how to prevent negative effects of migration (such as discrimination) in society
• Understanding the EU policies towards migration and mobility and local realities in participating countries and learning good practices
• Improving competences about different (youth) mobility opportunities in Europe
•  Promote European cooperation between youth organisations to promote youth mobility and engage youth with immigrant backgrounds in organizations’ activities
• Develop new initiatives in the field of migration and mobility for young people within the framework of Erasmus+ programme

We did have to some modifications, as it turned out that general knowledge on migration related terms and background knowledge was lower, than expected. We managed to clarify the terms, share country realities and practice also relevant tools. The biggest impact for achieving the aims came with personalized and emotinal workshops (such as story-telling, role-pay) and made participants really see the need in society to work on the topic.ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun