NO HATE WITH ART

NO HATE WITH ART

PROJE TARİHİ: 01 Ocak 2023

Projenin adı: No Hate with Art

Toplam Bütçe: 57.830,00 €

 Proje Numarası: 2022-1-DE04-KA152-YOU-000056566

"Sanatla Nefrete Hayır" projesinin gerekçesi sanatın, nefret söylemine karşı anlatılar sağlayabilmeye potansiyeline sahip olmasıdır. Gençler, kendilerini güçlü bir şekilde etkileyen cazip konulardan biri olan nefret söylemi konusuna yoğun ilgi göstermektedir. Bu proje sürecinde nefret söylemini tartıştık ve ortaklarımızla sanatı çevrimiçi ve çevrimdışı nefret söylemiyle mücadelede bir araç olarak kullanma konusunda anlaştık. Sanat, gençlere dahil olma ve kendilerini tam olarak ifade etme fırsatı sunar. Sanat temelli araçlar gençlerin yaratıcılıklarının gelişimini destekler ve fotoğraf, tiyatro veya yaratıcı edebiyat gibi farklı türde ifadeler için bir fırsat sağlar. Bu, gençlerin çeşitli araçları deneyimleyebileceği anlamına gelir. Dahası, bu araçlar tiyatro gibi sözel olmayan toplulukların kullanımına bile dayanabilir. Bu, İngilizceyi tam olarak kullanma konusunda kendilerini rahat hissetmeyen gençler için bile kendilerini ve diğerleriyle birlikte algılarını ve görüşlerini ifade etme fırsatı olduğu anlamına gelir. Bu bağlamda projenin etkisi şunlardır: Etki -Katılımcı ülkelerden gençlerin, çevrimiçi ve çevrimdışı nefret söylemi alanındaki yeterliliklerini (bilgi, beceri, tutum) artması; -Katılımcıların çevrimiçi ve çevrimdışı nefret söylemini tanıma ve ele alma becerilerini geliştirmesi; -Katılımcıları nefret söylemine karşı durmaya teşvik edilmesi; -Katılımcıların kültürlerarası yetkinliklerini artıracak ve kendi stereotiplerinin ve önyargılarının farkına varmalarını sağlamak.

Etki:
-Katılımcı ülkelerden gençlerin, çevrimiçi ve çevrimdışı nefret söylemi alanındaki yeterliliklerini (bilgi, beceri, tutum) artması; 
-Katılımcıların çevrimiçi ve çevrimdışı nefret söylemini tanıma ve ele alma becerilerini geliştirmesi; 
-Katılımcıları nefret söylemine karşı durmaya teşvik edilmesi;
-Katılımcıların kültürlerarası yetkinliklerini artıracak ve kendi stereotiplerinin ve önyargılarının farkına varmalarını sağlamak.ÜYE GİRİŞİ