PABSEM ÇARPAN ETKİLERİ

 

Süreç sonunda elde edilen fikri çıktılar ücretsiz erişim olanağına sahiptir; bu da projenin aktarılabilirlik seviyesini yükseltmiştir. Ayrıca projenin teorik çerçevesi ayrıntılı ele alınmıştır; bu da benzer proje yapacak kurumların, tanımlanan hedef kitlenin özelliklerine göre projenin farklı bir ortamda yapılıp yapılamayacağına karar vermesini sağlayacaktır. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar farklı grup ya da ortamlara aktarılabilecektir. Ayrıca yatay ana-akımlaştırma ile öğrenilen başarılı uygulamaların PABSEM alanında çalışan diğer kuruluşlar, ilgili paydaşlar ve araştırmacılar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlanmıştır. Buna ek olarak, bölgesel ve ulusal yetkililere ulaşılmış ve onlara projelerden elde edilen pratik sonuçları ve ilgili mesajları sunmak için yüz yüze toplantılar ve etkinlikler düzenlenmiştir.

PABSEM, hedef kitlenin (doğal olarak proje ekibinin) kendilerini kişisel ve profesyonel olarak geliştirmelerini sağlayarak uluslararası bir deneyim sunarak tüm katılımcıların hayatları üzerinde uzun vadeli bir etki yaratmıştır. Ayrıca;

 • İlgili uzmanlara yetkinlik temelinde eğitim ve öğretim sağlanması için veri sağlanmıştır.
 •  Çıktıların ve ilkelerin ilgili uzman /kurumlarda bir norm olarak kullanılması desteklenmiştir.
 • Proje, bu alandaki iyi uygulamaların ve kaynakların ulusal düzeyde haritalandırılmasına katkıda bulunarak ilgili uzmanlara ve proje ekibine kapsamlı bir çerçeve ve destek sağlamıştır. Ayrıca, PABSEM bu haritalama çalışması ve proje çıktılarının paylaşılması yoluyla, ortak ülkelerde uygulanan diğer iyi uygulamaların ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmuştur. Bu sayede konu hakkında ulusal düzeyde (özellikle uzmanlar arasında) daha fazla bilgi sahibi olunmuş ve her ülkede mevcut olan araç ve kaynaklara daha kolay ve daha geniş bir erişim sağlanmıştır.
 • Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde diğer sivil toplum kurumları ile iş birliği ve iletişim güçlenmiştir. PABSEM ile benzer temalar üzerinde çalışan diğer ilgili kuruluşlarla ve STK’lar ile geleceğe yönelik iş birliği olanakları oluşmuştur. (Örneğin Litvanya, Hollanda ve Türkiye Norveç’in koordinatör olarak hazırladığı “Demans yetişkinlerde sanat terapisi uygulamaları” projesine ortak olarak katılmıştır.)
 •  Geleceğe yönelik Avrupa düzeyinde ve uluslararası boyutta iş birliği artmıştır.
 •  Proje sonuçlarının sosyal medya hesaplarında paylaşılmasından sonra iş birliği yapmak isteyen uluslararası arenadaki kurumlar bizimle bağlantıya geçmiş bu da projenin etkisini uluslararası düzeye çıkarmıştır.
 • Proje sürecinde kültürlerin birbirini tanımasıyla AB değerleri perçinlenmiştir.
 • Ortaklar, projelerin çıktılarını kendi web sitelerinde Avrupa halkına yaymak için çalışmıştır. Bu, Avrupa'nın en önemli değerlerinden biri olan çoğulculuk, hoşgörü, adalet, dayanışma ve eşitlik gibi Avrupa Birliği değerlerine hizmet etmiştir.
 • Diğer personel üzerinde öğrenmeyi etkileme: Proje ekibi, proje sırasında edindikleri bilgi ve birikimi kendi kuruluşlarındaki diğer personele aktarmıştır. Bu aktarım brifing şeklinde olmuştur.
 • Yerel hizmet sunumunda verimlilik artmıştır.
 • İnsan kaynakları yönetimi strateji ve uygulamaları güçlenmiştir.
 • Kurum içinde ve bulunduğumuz bölgede pozitif bir sinerji yaratılmış ve ortak kurumların itibarına yönelik olumlu etkiler oluşmuştur.
 • Hedef kitlenin, kurumlar hakkındaki olumlu imajını çevresindeki insanlara yayması ve kurumların doğal reklam alanının oluşmuştur.
 • Kurumsal kapasite artmıştır.
 • Yeni araçlar, yaklaşımlar ve metodolojileri öğrenilmiştir.
 • Projenin kurumsal yapısı ve proje süreçleri ortakların sorumlulukları, hedef kitlenin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden revize edilmiş ve bu revizyon 5 yıllık gelişim planına dahil edilmiştir.
 • Hedef grubumuz, bu projenin sonuçlarını duyma, görme ve dinleme şansına sahip olmuştur. Bu da onların hayatlarında olumlu bir etki yaratmıştır.
 • AB programlarında ve ötesinde yetişkinlere yönelik proje ve faaliyetlerin kalitesi destekleyecek bir yetişkin eğitimi topluluğu oluşturulmuştur.
 • Projenin çok kültürlü ortamı sayesinde proje ekibi daha hoşgörülü ve anlayışlı olmayı öğrendiler. Bu kazanım, proje sonrasındaki yaşamlarında faydalı olacak güçlü bir enstrüman olmuştur.
 • AB tarafından finanse edilen Erasmus+ programı yakından tanınmış ve devamlılığı desteklenmiştir.
 • Proje ekibi karar alma sürecine aktif olarak katılmıştır.
 • AB boyutunda ortak iş birliği bilinci oluşmuştur.
 • Proje ekibinin eğitsel ve mesleki gelişimi sağlanmıştır. Bunun için yaygın ve sargın öğrenme fırsatları deneyimlemiştir

Detaylı bilgi için : http://asterion.altervista.org/multiplier-event/ 

ÜYE GİRİŞİ