CISCO

CISCO

PROJE TARİHİ: 01 Ocak 2024

CISCO Cultural Integration for Social Cohesion

Proje Referansı: 2023-2-DK01-KA210-ADU-000173904

Proje Hibesi :60.000 EURO

CISCO Projesi Danimarka,Hollanda ve Türkiye ortaklığıyla hazırlanmıştır.Seçilen öncelikler bağlamında:
YETİŞKİN: CISCO, yetişkin ve yaşlı göçmenler için deneyim alışverişini ve projenin hedefleri aracılığıyla Avrupa kimliğini inşa etme ve güçlendirme perspektifini teşvik edecektir.
YATAY: Bu proje, sosyal ve kültürlerarası yeterliliklerin ve eleştirel düşüncenin gelişimini teşvik edecektir. Ayrıca, çeşitlilik ilkeleri, kültürel kimlik, kültürel farkındalık açısından AB değerlerinin anlaşılmasına odaklanacaktır.

Birincil hedef grup: Proje sürecinden doğrudan etkilenecek birincil hedef grup Kopenhag, Denizli ve Rotterdam'da yaşayan göçmenlerdir.ÜYE GİRİŞİ