CISCO Projemiz Danimarka Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

CISCO Projemiz Danimarka Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

HABER TARİHİ: 31 Mayıs 2024
163 Kişi okudu

Kısa adı CISCO olan 2023-2-DK01-KA210-ADU-000173904 Proje numaralı "Cultural Integration for Social Cohesion" projemiz Danimarka Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Göçmenlerin ikamet ettikleri ülkeye kültürel entegrasyonu, hem ev sahibi toplum hem de göçmenlerin kendilerinin politikaları, programları ve çabalarının bir kombinasyonunu gerektiren çok yönlü bir süreçtir. Bu nedenle, CISCO projesi;farklı kültürel gruplar arasında anlayış, iş birliği ve sosyal uyumu teşvik ederek daha kapsayıcı ve uyumlu bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. Projenin diğer amaçları:

O2: Yeni gelen göçmenlere ev sahibi ülkenin gelenekleri, görenekleri, yasaları ve değerleri hakkında kültürel bir oryantasyon programı sağlamak. Bu, farklı kültürlerden gelen göçmenlerin yeni toplumun kültürel normlarını anlamalarına ve bunlara saygı duymalarına yardımcı olacaktır.
O3: Göçmenlerin ayrımcılık korkusu olmadan kültürel kimliklerini koruyabilecekleri ve ifade edebilecekleri bir ortamı teşvik etmek.
O4: Çeşitliliğe değer veren, kapsayıcılığı teşvik eden ve ortak aidiyet duygusunu güçlendiren başarılı bir entegrasyon ortamı yaratmak.
O5: Avrupa'daki göçmen toplulukları arasında etkili bir iletişim ağı kurmak. Bu ağ aracılığıyla, benzer sorunları olan göçmenleri bir araya getirmek ve bu sorunları çözmede kolektif katılımlarını sağlamak.

CISCO projesinin beklenen sonuçları ve çıktıları şunlardır:
● Karşılıklı öğrenme ve sosyal uyum.
● Gelişmiş kültürel uyum ve kültürlerarası iletişim. Hedef grubun marjinalleşmesinin azaltılması.
● Farklı görüşler ve fikirler arasında anlayış bağları kurulması.
● Göçmenlerin yaşadığı toplumda kültürel ve sosyal yabancılaşma duygularının en aza indirilmesi.
● Göçmenlerin yaşadıkları toplumun geleneklerini ve değerlerini anlamalarına yardımcı olmak.
● Göçmenlerin kendi değerlerini yaşadıkları topluma (hedef kültüre) sunma fırsatı. Böylece
AB değerlerinin, kültürel çeşitliliğin ve AB toplumunda kapsayıcılığın güçlendirilmesi.ÜYE GİRİŞİ