USED Koruma ve Güvenlik Politikaları

USED ve bileşenlerinin yürütmüş olduğu yerel,ulusal ve ulusötesi projelerde katılımcıların zarara maruz kalmaması için gereken tüm önlemler alınmaktadır. Bu bağlamda proje ekibi olarak cinsel ve ahlaki istismar, kültürlerarası problemler, kaza, yangın, alkol ve madde bağımlılığı, ihmal, küçük düşürücü hareketler dahil her tür uygunsuz davranışa karşı gerekli güvenlik, e-güvenlik ve koruma önlemlerine riayet edilmektedir. Bunun için katılımcıların haklarına saygı duyan ve onları koruyan, kollayan ve onların refahını destekleyen bir güvenlik ve koruma politikası oluşturulmuştur.

https://drive.google.com/file/d/13rnkQAr_Cxbf0BoFNhtVk0BgL_GAyWhe/view?usp=sharing

ÜYE GİRİŞİ