USED Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası

Küreselleşen dünyamızda ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğinin azalması beklenirken, tam tersi bir süreçte ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğinin arttığı, cinsel yönelimi farklı olan bireylerin yok sayıldığı, kadınların yaşam alanlarının daraldığı görülmektedir. Bu konuda kanun ve yönetmeliklerin yetersiz kalması nedeniyle STK ve aktivistlere büyük görevler düşmektedir. Bu görev bilinciyle hareket eden USED, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını belirlemiştir.

https://drive.google.com/file/d/1W4i2ESlx7FoqAAQJHGHxE8iQPk2xKj4X/view?usp=sharing

ÜYE GİRİŞİ