SAKA

SAKA

PROJE TARİHİ: 01 Ocak 2023

Kısa adı SAKA olan “Sanat Aracılığıyla KApsayıcılık ve çeşitlilik” projenin temel amacı yereldeki dezavantajlı gençlerin sanatsal çalışmalarla desteklenmesidir. SAKA sürecinde gerekli doneler elde edilecek, özel önlemler ve eylemler ile kapasite geliştirme yoluyla yerelde hizmet sunma konusunda USED’in kapasitesinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu proje, kurumsal düzeyde ortaklar arasında kapsamlı bir işbirliği oluşturmanın yanı sıra kamu aktörlerini, ilgili STK'ları ve gençleri de dahil etmeyi amaçlamıştır. Bu işbirliği sırasında, farklı kültürlerden gelen ve farklı bilgi ve deneyim seviyelerine sahip insanlar etkileşime girecek ve deneyim, bilgi alışverişi gibi iyi uygulamaları ortaya koyacaktır. Proje sonuçları, bu iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına da katkı sağlayacaktır. Bu katkı ile kurum içinde ve kurumun bulunduğu bölgede olumlu bir sinerji yaratılacaktır.ÜYE GİRİŞİ