PABSEM

PABSEM

HABER TARİHİ: 18 Nisan 2022
4882 Kişi okudu

Akronimi PABSEM (Yaşlı Multimorbid Bireylerde Tükenmişlik Sendromuna Alternatif Yaklaşımların Disiplinler arası İşbirliği ile Sunulması) olan projemiz Litvanya Ulusal Ajansı tarafından onaylanmıştır ve PABSEM 24 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

Bu proje Litvanya'dan VsI "Saules stygos" önderliğinde, Türkiye (USED), Hollanda, İtalya ve Polonya işbirliği ile hazırlanmıştır. Eurostat verilerine göre AB genelinde 50 milyondan fazla insanın birden fazla kronik hastalığı vardır ve bu sayı yakın gelecekte önemli ölçüde artacaktır. Bu artış sağlık harcamalarının GSYİH %20’sini oluşturmaktadır. Avrupa’da demografik anlamda gözlenen önemli bir değişim yaşlı nüfusun artması ve bu artışla birlikte kronik hastalıkların da çoğalmasıdır. Çevresel ve sosyal etmenler kronik hastalığı tetikleyen nedenler arasındadır. Hacettepe Üniversitesinin yaptığı bir araştırma (C: 25, S: 3, Eylül 2006) çevresel ve sosyal etmenlerin yaşlı nüfus da multimorbid’e (iki ya da daha fazla kronik hastalık) neden olduğunu ortaya koymuştur. Bu yaşlı bireylerin sosyal çevresindeki kayıplarla birlikte stres düzenlerinin arttığı ve ruhsal olarak negatif yönde etkilendikleri bilinmektedir.

Nitekim Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi bu durumdaki yaşlı nüfusa önem atfetmek için 6 Eylül 2010 tarihinde “Aktif Yaşlanma” üzerine bir karar almıştır. BM tarafından Madrid’de düzenlenen II. Dünya Yaşlılık Asamblesinde yaşlı nüfusun yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, topluma entegrasyonları ve sağlık problemlerini kapsayan politikalar oluşturulması ekseninde Uluslararası Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu çerçevede proje ortağı ülkeler uluslararası eylem planını ülke şartlarına göre uyumlulaştırmıştır. Konu bağlamında PABSEM projesi, daha az fırsata sahip multi-morbid insanlara ulaşmayı ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

 ÜYE GİRİŞİGoogle Analytics Kodunu buraya koyun