PARSOL

PARSOL

PROJE TARİHİ: 01 Ocak 2023

Akronim: PARSOL

Proje Adı: Participation of Refugees into Social Life

Proje Referansı: 2015-1-TR01-KA204-021516

AB Hibe: 121588 EUR

Birçok insan iç savaş, ekonomik sorunlar ve cinsel yönelimleri gibi sorunlar nedeniyle ülkelerin terk edip ve başka ülkelere sığınmaktadır. Bu bireyler zorunlu göç sırasında sığındıkları ülkede birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Sağlık, eğitim, barınma ve güvenlik sorunlarının yanı sıra kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlarla da karşılaşmaktadırlar. Bu insanların gelenekleri ve yaşam biçimleri, sığındıkları ülkenin kültürel değerlerinden çok farklıdır. Bu nedenle entegrasyon dönemlerinde pek çok sorun yaşanmaktadır. Mültecilerin karşılaştıkları bir diğer sorun ise sığınılan ülke halkının önyargılarıdır. PARSOL iki yıllık süreçte olumsuz algıların minimize olması ve sığınmacıların /mültecilerin yaşadığı ülkeye entegre olması konusunda geniş kapsamlı çalışmalar yürütmüştür.ÜYE GİRİŞİ