Gençlik Değişimi Projemiz Kabul Edildi

Gençlik Değişimi Projemiz Kabul Edildi

HABER TARİHİ: 12 Haziran 2023
6196 Kişi okudu

Akronimi PAM olan "multicultural psychological counselling services in the context of Psychosocial Aspects of Migration" başlıklı projemiz 2023-1-NL02-KA153-YOU-000131065 referans numarası ile Hollanda Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Göç ile dil, din, gelenek, kültür vb. pek çok açıdan birbirinden farklı geçmişlere sahip bireyler aynı ortamda yaşamını sürdürmek durumunda kalmaktadır (Aksoy, 2012). Göç sonrası dil engelleri, sosyal izolasyon ve eğitim engelleri gibi faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir (Hovey JD, 2012). Bu faktörler bağlamında yaşanan stres sonrasında mültecilerde ruh sağlığı sorunları ortaya çıkmaktadır. Bireylerin göç sonrası dönemde yeni toplumdaki kültürel farklılıklara uyum sağlama sürecinde yaşadıkları psikososyal sorunlar hakkında gençlik çalışanlarına çok kültürlü psikolojik danışman hizmetleri hakkında bilgi verilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle PAM, gençlik çalışanlarının mesleki gelişimi ve ortakların kapasitelerini geliştirilmesi için tasarlanmış bir öğrenme faaliyetidir. Bu proje aracılığıyla gençlik çalışanları eğitimsel ve mesleki gelişimi için yaygın ve sargın öğrenme becerileri geliştirilecektir. Ayrıca PAM, organizasyonlarının ve sistemlerinin gelişimine de katkıda bulunacaktır.

PAM’ın amaçları:

i)Gençlik çalışanlarının mesleki gelişimi için onlara yol gösteren bir haritanın sunulması.

ii)Gençlik çalışanlarına verilecek çok kültürlü psikolojik danışma eğitimi ile mültecilerin hedef kültüre sağlıklı entegrasyonunu sağlamak.

iii) Gençlik çalışanlarına verilecek çok kültürlü psikolojik danışma eğitimi ile mültecilerin psikolojik sağlık sorunlarının minimalize olmasını sağlamak.

iv) Kültürel farklılıklara uyum sürecinde sunulacak hizmetler hakkında gençlik çalışanlarını bilgilendirmek.

Proje Koordinatörü:

USED-Amsterdam

Proje Ortakları:

Türkiye

Bulgaristan

Fransa 

Arnavutluk

Yunanistan

 ÜYE GİRİŞİ