NEWCREA

NEWCREA

PROJE TARİHİ: 05 Mart 2021

NEWCREA Innovative Creative Multiple Therapy Methods

Proje Referansı: 2020-1-FR01-KA227-ADU-095002

AB Hibesi: 123150 EUR

Kısa adı NEWCRE olan “Morbiditeler için Yenilikçi Yaratıcı Çoklu Terapi Yöntemleri” başlıklı proje ES, TR, FR, PT, NL'den 5 ülke ile işbirliği içinde hazırlanmıştır. Proje ortaklarının uzmanlığı ve deneyimi, multimorbid bireyler için yüksek kaliteli öğrenme fırsatları sağlayacaktır. Avrupa genelinde proje etkileşiminin 3000 ila 5000 kişi arasında olması planlanmaktadır.  Önümüzdeki dönemde Avrupa'da yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının daha da artması beklenmektedir. Bu durum yaşlılara yönelik politikaların değiştirilmesini ve yeni siyasi unsurların oluşturulmasını zorunlu kılacaktır. Bu değişimin uzun sürmesi nedeniyle STK'ların da karar vericiler üzerinde büyük bir rolü var. Bu bilinçle yola çıkan 6 kurum olarak sorumluluklarımızla yola çıkarak yerel, ulusal ve Avrupa boyutlarında dezavantajlı konumda olan multimorbid bireylerin tükenmişlik sendromlarına çözüm üretmeye ve bu projenin hazırlanmasını sağlamaya çalışacağız. Bu nedenle projemizde 65 yaş üstü multimorbiditeli bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik üç tip eylem planlanmıştır. Uygulamamızın temelini oluşturan bu disiplinlerin tamamı çoklu terapi adı altında toplanmıştır. Bu bağlamda, projenin genel amacı, bu bilinçle yola çıkan 6 kurum olarak sorumluluklarımızla yola çıkmak ve bu projenin hazırlanmasını sağlamak. Bu nedenle projemizde 65 yaş üstü multimorbiditeli bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik üç tip eylem planlanmıştır. Uygulamamızın temelini oluşturan bu disiplinlerin tamamı çoklu terapi adı altında toplanmıştır. Bu bağlamda, projenin genel amacı, bu bilinçle yola çıkan 6 kurum olarak sorumluluklarımızla yola çıkmak ve bu projenin hazırlanmasını sağlamak. Bu nedenle projemizde 65 yaş üstü multimorbiditeli bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine yönelik üç tip eylem planlanmıştır. Uygulamamızın temelini oluşturan bu disiplinlerin tamamı çoklu terapi adı altında toplanmıştır. Bu bağlamda, projenin genel amacı,
Tükenmişlik sendromlarına alternatif yaklaşımlarla multimorbid yaşlı bireylerin sağlık maliyetleri ve yaşlı multimorbid bireylerin yaşam kalitelerinin artırılması. ÜYE GİRİŞİ