Tarihçemiz

Sanatı yaşam biçimi olarak benimsetebilmek için yola çıkan derneğimiz; ulusal, uluslararası evrensel boyutta sanatsal çalışmalar yapabilmeyi, yaratıcılığı ve hayal gücünü yaşanmışlıklarla birleştirerek yarınlara taşıma hedefi doğrultusunda 14.10.2010 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Derneğin adı “Uluslararası Sanat Eğitim Derneği’dir. Türkçe kısaltması USED’dir. Derneğin Merkezi Denizli’dir. Dernek, yurt içinde, yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir. Dernek üyelerimizin etkin olarak çalışmalara katılmaları, kendi alanlarıyla ilgili projeler, çalışmalar üretebilmeleri amacıyla bünyemizde beş farklı çalışma birimi oluşturulmuştur. 

1-PROGEM (Proje Gelişim Merkezi Başkanlığı)

2-TABİM (Tasarım Bilimleri Başkanlığı)

3-BİTEB (Bilişim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı) 

4-FİBİL (Filoloji Bilimleri Başkanlığı)

5-SABİM ( Sanat Bilimleri Başkanlığı) 

  PROGEM Alt Birimleri

AB Projeleri Koordinatörlüğü Avrupa Birliği tarafından desteklenen Erasmus+, Horizon, EASI Projelerinin hazırlanması ve uygulanması. Merkezi Finans birimince desteklenen projelerin hazırlanması uygulanması. USED’in ortak paydada buluştuğu kurum, kuruluş ve STK’lara gerekli gördüğü durumlarda bu projelerle ilgili rehberlik yapması.

 YU2  Projeleri Koordinatörlüğü Derneğimiz adına yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde dernek tüzüğümüze uygun projelerin hazırlanması ve uygulanması. Hazırlanacak projelerle ilgili araştırmaların yapılması gerekli görülecek paydaşlarla iş birliğine gidilmesi; ortak projelerin hazırlanması. Dernek üyelerine verimli olabilecek çalıştayların, sempozyumların, seminerlerin düzenlenmesi, Kültürel ve sanatsal gezileri, projeleri organize etmek. Sanat içerikli yerel, ulusal, uluslararası yarışmaları takip etmek, gerektiğinde sanat içerikli yarışmaları düzenlemek.

Eğitim ve Burslar Koordinatörlüğü Dernek tüzüğünün 24. maddesine istinaden derneğimizin faaliyet alanına uygun üniversitelerin, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sahne Sanatları Fakültesi, Eğitim Fakültesinin Resim-Müzik Öğretmenliği bölümleri, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi gibi fakültelerde okuyan öğrencilere verilecek burs veya eğitim yardımlarıyla ilgili gerekli plan ve programlın hazırlanması ve uygulanması.

Gençlik Liderliği Programı koordinatörlüğü Üniversite ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören gençler arasında dernek tüzüğümüzün amaçlarına uygun olarak örgütlenmek. Gençlerin eğitim gördükleri kurumla derneğimiz arasında köprü görevi görmelerini sağlamak. Dernek tüzüğüne uygun gençlik liderlerinin belirlenmesi ve bu gençlik liderleriyle sanat ve eğitim alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışma ve projelerin üretilmesi. Derneğimizin hazırlayacağı projelerin, seminer, çalıştay, konferans, kültürel aktivitelerin gençlik liderleri aracılığıyla diğer gençlere aktarılması. Gençliğin tüketen değil, sanat, kültür ve eğitim alanında üretken bireyler olması için gençlere rehberlik yapılması. AB giriş sürecinde gençlerimizin AB ile ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Ulusal ajans vb. kurumların rehberliğinde hazırlanan gençlik projeleri hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri düzenlenecek seminer, konferans ve panellerde genç arkadaşlarına ulaşmasına sağlamak. Gençlik Programları içinde yer alan AGH (Avrupa Gönüllük Hizmeti) ve Eylem projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yer almak.

Genişleme Koordinatörlüğü Dernek tüzüğümüzün 13. maddelerine istinaden yurt içinde gerekli gördüğü illerde, yurt dışında gerekli gördüğü ülkelerde şube açılması için alt yapı çalışmalarını yapmak. Dernek tüzüğümüzün 14. maddesine istinaden dernek adına yurt içi, yurt dışı temsilciliklerin oluşturulması.

Stratejik Planlama Koordinatörlüğü

Stratejik planının hazırlanması

Eğitime dayalı çalışmaların iş birliği ile arttırılması

İstihdam politikalarına çözüm alternatifleri üretilmesi

Ar-ge

Topla Kalite Yönetimi  

Kalite Odaklı Yönetim çalışmalarının yapılması

Derneğimizin vizyon, misyon ve değerlerinin belirlenmesi

Derneğin kurumsal kimlik kitapçığının hazırlanması

Sosyal girişim alanındaki yenilik ve değişimlerin belirlenmesi

 SABİM (Sanat Bilimleri Merkezi Başkanlığı) Yerel, ulusal ve uluslararası sanatsal faaliyetlerin organize edilmesi eğitim sanat kültürel içerikli seminer, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi, Kültürel gezileri organize etmek, Resim/Görsel Sanatlar, karikatür, grafik, müzik, sahne sanatları gibi alanlarda yarışmalar düzenlemek, sergiler açmak, sanatsal ve kültürel alanda gerekli olan bağlantıları kurmak.

Görsel Sanatlar Koordinatörlüğü Resim, heykel, fotoğrafçılık, grafik gibi alanlarda çalışmalar yapmak.  Alanıyla ilgili veriler toplamak, araştırmalar yapmak, farkındalık yaratabilecek teknikleri denemek, öğreniciler, eğitmenler ve üyelerle bu bilgileri paylaşmak.

 Müzik Eğitimi Koordinatörlüğü Keman, Gitar, Bağlama, Piyano gibi alanlarda çalışmalar yapmak.  Alanıyla ilgili veriler toplamak, araştırmalar yapmak, farkındalık yaratabilecek teknikleri denemek, öğreniciler, eğitmenler ve üyelerle bu bilgileri paylaşmak. Ayrıca, eğitimine katkısı olacak ve alanında yetkin sanatçılar da çeşitli seminer ve atölye çalışmaları yoluyla, öğrencilerle buluşturmak.

 Sahne Sanatları Koordinatörlüğü Tiyatro, Drama, Halk oyunları gibi alanlarda çalışmalar yapmak.  Alanıyla ilgili veriler toplamak, araştırmalar yapmak, farkındalık yaratabilecek teknikleri denemek, öğreniciler, eğitmenler ve üyelerle bu bilgileri paylaşmak. Ayrıca, eğitimine katkısı olacak ve alanında yetkin sanatçılar da çeşitli seminer ve atölye çalışmaları yoluyla, öğrencilerle buluşturmak.

TABİM  (Tasarım Bilimleri Merkezi Başkanlığı)

 Gelişen teknoloji ile birlikte tasarım alanındaki yenilikleri takip etmek, yenilikçi fikirler geliştirmek. Bireylerin tasarım yeteneklerini geliştirmeleri konusunda yönlendirme yapmak, yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmak geliştirme ve uygulama yapmalarını sağlamak. Tasarıma yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde proje tabanlı çalıştay, seminer ve yarışmalar düzenlemek.

 BİTEB (Bilişim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı)

 Bilişim basın yayın çalışmalarına aktif olarak katılır. Dernek adına web sitesinin hazırlanması, yenilenmesi, basın bültenlerinin yayınlanması, broşür, katalog gibi süreli yayınların hazırlanması kurumsal e-posta takibi, KKK (Kurumsal Kimlik Kitapçığı) takibinin yapılması, dernek adına çıkan basın yayın haberleriyle ilgili arşiv oluşturulması. Derneğimiz adına internet üzerinden bilgi paylaşımda bulunulması, network ağlarının oluşturulması ve derneğimiz adına kullanılacak mail adreslerinin temini.

FİBİL (Filoloji Bilimleri Başkanlığı)

Derneğimizin uluslararası düzeydeki yazışmalarını takip etmek, uluslararası hazırlanan projelerin yabancı dile çevrilmesi, dil eğitimi ile ilgili çalıştayların düzenlenmesi, Derneğimiz adına yabancı dil konusunda ve eğitimde dernek üyelerimize yardımcı olmak, dil eğitimiyle ilgili araştırmalar yapmak. Yerel, ulusal ve uluslararası boyutta yabancı dil eğitimindeki gelişmelerin, değişimlerin izlenmesi.

 

 

ÜYE GİRİŞİ