EMALT ÇARPAN ETKİLERİ

Makro düzeyde sanat, iletişim, takım çalışması, problem çözme, kültürel anlayış ve kararlılığı canlandırmanın doğal bir yoludur (Huss, 2019, s. 2). “Sanat, sosyal hizmetin amaçladığı sosyal değişime destek verebilir” (Levy, 2019, s. 49).Göçmen ve mültecilerle birlikte çalıştığımız EMALT Proje Sonuçlarına göre;

Farklı Gruplar Üzerindeki Gözlemlenen Etki -

-_Geleneksel medya aracılığıyla geniş bir kamu kitlesine başarılı bir şekilde ulaştık ve çeşitli sosyo-demografik gruplarda projenin önemi ve uygunluğu konusunda farkındalığı etkili bir şekilde artırdık.

 - Göçmen ve Mülteci Entegrasyonuna yönelik çalışan kurum ve kuruluşlar  ve onlarla çalışan profesyoneller gibi spesifik hedef gruplar yaygınlaştırma etkinliklerimize aktif olarak dahil oldu. Olumlu tutumları ve ilgileri projenin alaka ve etkisinin altını çizdi.

- Uyku sorunlarını ilaçsız çözmeye yönelik stratejiler geliştirmek adına yeni proje fikri yaratmamıza etken oldu..

-Katılımcılar zihninde hayal ettiği bir objeyi somut malzemeye aktararak sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını kolaylaştırmayı sağladılar.

- Etkinlikler katılımcılara sosyal yaşamda kabul edilme hissi yaşatmıştır. Özellikle Ayrımcılık, eleştiri, sansür, sorgulamanın olmadığı  bir ortamda kendi kişiliğini dışavurma etkisi oluşmuştur.

-Yayınlanan e kitap ve örneklem verilerine ücretsiz erşimin sağlanması, bu alanda çalışan kurum/kuruluşlara açık kaynak oldu.

 Ortak Kuruluşlar Üzerindeki Etki -

 - Tüm ortaklar artan görünürlük ve itibarları üzerinde olumlu etkiler gördü.

 - Ortaklar  benzer projelerde gelecekteki işbirliklerinin temelini attı.

- STK'larla çeşitli düzeylerde iletişimi güçlendirmeye çalışmaları daha da arttırıldı.

 - Tüm partner kuruluşlar, çalışanlarının kişisel gelişimine katkılardan yararlandı.

- Bilgi alışverişi yoluyla terapiler için yeni uygulamaların ve fikirlerin yaratılmasında etkili oldu.

Avrupa ve Uluslararası Etki:

1. Daha Geniş Temas Alanı: Proje, bu alanla ilgilenen diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla temasların genişletilmesini kolaylaştırdı. Benzer projelerde işbirliği yapmak isteyen çeşitli kuruluşların ilgisinde belirgin bir artışın olduğu  açıkça görüldü.

2. Sağlık Alanında Farkındalık: Sağlık alanında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine dair haberler, çoklu hastalıklara olan ilginin ve vurgunun arttığına işaret ediyor.

3. Sosyal Medyanın Yaygınlaştırılması: Proje sonuçları tüm ortaklar tarafından sosyal medyada aktif olarak paylaşılarak görünürlük ve erişim artırıldı. 4. Yeni İşbirliği Olanaklarının Yaratılması: Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması ve yeni temasların kurulması, yeni işbirliği fırsatlarının yaratılmasına yol açtı.

ÜYE GİRİŞİ