BE ACTIVE

BE ACTIVE

PROJE TARİHİ: 20 Haziran 2022

YE - Be Active

Proje Referansı: 2020-3-NO02-KA105-001768

AB Hibesi: 20725 EUR

HEDEFLER

Bugünlerde hepimiz temsili demokrasiyi uyguluyoruz, ama aynı zamanda önemli, hatta belki daha da önemli olan katılımcı bir demokrasi var. Demokrasi ve katılımı artırmak için ortakları ve bireyleri dahil etmek esastır, ancak bu yöntemler hakkında bilgi veya uygulama eksikliği vardır. 'Aktif ve Farkında' projesi sırasında gençler, diğer gençleri karar alma süreçlerine dahil etmelerine yardımcı olacak yöntemleri öğrenebilirler. Bu yöntemler, ortakların ve katılımcıların kendi ülkelerindeki deneyimlerine dayanacaktır. Gençlik değişimi sırasında her ülke grubu, gençlerin yerel düzeyde karar alma süreçlerine katılımı için kullanılan, ülkelerinden bir yaygın eğitim yöntemini sunacak ve uygulayacaktır.

FAALİYETLER

Gençlik Değişimi “Aktif Olun”, 6 program ülkesinden gelen grup liderleri de dahil olmak üzere 30 kişiyi içerecek: Norveç, Romanya, Litvanya, Türkiye, Slovakya ve Polonya. Gençlik değişim etkinliği, 1 Nisan - 9 Nisan 2021 tarihleri ​​arasında (seyahat günleri dahil) gerçekleştirilecek ve Norveç'in Drammen kentinde ev sahipliği yapacak.
Metodoloji, pratik alıştırmalar ve deneyimsel öğrenme fırsatları gibi yaygın eğitim yöntemlerine dayanacaktır. Bu nedenle, tüm proje boyunca etkileşimli sunumlar, açık tartışmalar ve bireysel ve grup çalışmalarını içeren çeşitli yaratıcı atölye çalışmaları gibi yöntemler kullanılacaktır. İlk iş günü, proje programının sunumu, öğrenme hedeflerinin belirlenmesi ve projenin katılımıyla ilgili pratiklerin açıklığa kavuşturulması için kullanılacaktır.

ÖĞRENME

Tüm öğrenme yaklaşımı, genel amaç ve önerilen hedefler ile hedef grubun ihtiyaçları ve özelliklerine göre tanımlanır. Bu bağlamda, bu Gençlik Değişimine aktif olarak katılacak olan katılımcıların aşağıdaki alanlarda beceri ve bilgi edinmelerini ve geliştirmelerini bekliyoruz:
● Aktif vatandaşlık ve sosyal sorumluluk;
● Katılımcı ülkelerde gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımının mevcut durumu;
● Enerji vericiler, buz kırıcılar, ekip oluşturma faaliyetleri, açık tartışmalar, münazaralar, açık hava etkinlikleri ve çeşitli yaratıcı atölye çalışmaları gibi deneyimsel öğrenme yöntemleri dahil olmak üzere gençlik çalışmasının ve yaygın/resmi olmayan öğrenmenin temel ilkeleriÜYE GİRİŞİ